SOBRE MI

Del vici d'escriure amb paraules llustroses i erectes he fet el meu principal pecat. Sóc una mica proustiana, però enrere no deixo ni a Dostoievki, ni a Mann, ni a Villalonga, ni a Riera, ni a García Márquez, ni a Lobo Antunes, ni a Fernande Vallejo...Sóc una mica filla de tots ells.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Informació   Programa   Lletres a les Aules

71+63LlkMOL